پارانوییا ( پارانویید)

روز هشتم ( سندرم داون)

متولد چهارم جولای (اختلال استرس پس از سانحه)

اینک فاجعه (اختلال استرس پس از سانحه )

شاه ماهیگیر (اختلال استرس پس از سانحه )

راه های افتخار ( اختلال استرس پس از سانحه )

منهتن ( اختلال استرس پس از سانحه )

شکارچی گوزن ( اختلال استرس پس از سانحه )

غلاف تمام فلزی ( اختلال استرس پس از سانحه )

جوخه ( اختلال استرس پس از سانحه )

بنی و جون (اسکیزوفرنی)

عجب خوردن انگوری(تجسم بزرگ نوجوان غقب مانده ذهنی و مادر چاق روانی)

دفتر خاطرات بستکتبال(اعتیاد به مواد و خشونت )

کودکی نارنجی (شرطی سازی کلاسیک و درمان گریزی)

با غریبه بحث هرگز (موضوع روانشناختی تعجب)

بالا بردن قابیل (روانشناسی کودک و آزمایش کودکان)

ترس اولیه (ترسناک – اختلال شخصیت و دستکاری آن)

زنده ( استرس سانحه و پیامد آن)

بهتر از این نمیشه (وسواس فکری-عملی)

مسلح (نظامی خود بیمار انگار)

محاکمه (پارانویید)

چشمان خفته گستر(فیلم سرد،سوالات بی جواب،وسواس حسادت)

بهتر از این نمیشه (اختلال وسواس اجباری)

چه باب؟ (فیلم سرگرم کننده و جدی)

صبحانه باشگاه (مسائل نوجوان و نمونه ای از پویایی)

آبی (غم و اندوه و روح انسان)

رابط خطرناک(دستکاری و ذهن بازی ها در فرانسه قرن 18)

پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوانه ای از قفس پرید(موسسه روانی،پویایی گروه)

دختر پ (بیمارستان روانی ، اختلال مرزی،افسردگی)

داستان زن جوان (GIA)

شاهزاده جزر و مد(نقش درمانگر)

چه رویاها فرا می رسد (افسردگی و خودکشی)

ذهن زیبا (اسکیزوفرنی پارانویید)

هوانورد (اختلال وسواس جبری)

سیبل ( اختلال شخصیت چند گانه )

اتوبوسی به نام هوس (روانشناسی هوس)

کشنده جاذبه (اختلال شخصیت مرزی )

بی باک (اختلال استرس پس از سانحه )

کینگ فیشر (اختلال دمانس)

هنگامیگه چشک حسود بترکه (خشونت ، قاچاق،الکلیسم ،فقر)

بوکس هلنا (اختلال روانی،وسواس،حسادت)

2/19 هفته (اختلال در قدرت و کنترل ج.نسی)

سکوت بره ها (شخصیت ضد اجتماعی)

درخشش (اسکیزوفرنی)

جزیره شاتر(اسکیزوفرنی)

مرد بارانی (اوتیسم)