اسارت یا آزادی در رابطه

رابطه با تمام شیرینی اش
سراسر محدودیت است
کسی که وارد رابطه میشود در اصل وارد یک زندان شده است!
وارد یک انفرادی که روی در و دیوارهایش پر از دوستت دارم به زبان ها و رفتارهای مختلف است
عاشقانه هایی با طعم دلبرانه ی دونفره، که قبل از این آدم های معمولی زندگی تان نثارتان نمیکردند،
اما این عاشقانه ها تاوان دارد
تاوانی از جنس محدودیت
از جنس اولویت
که هیچ بهانه ای نباید جای اولویت فرد اول زندگی تان را بگیرد
که اگر گرفت
که اگر خوشی های گذرای زندگی تان را ترجیح دادید
ناگزیر از انفرادی آزاد میشوید و انتقال داده میشوید به بند عمومی!
هر چند شاید رابطه تان پابرجا بماند
اما دیگر کیفیت قبل را نخواهد داشت.
البته که هیچ نیرویی نمیتواند انسان را محدود کند
اما انسان، خود تصمیم میگیرد در انفرادی باشد و ریاضتِ شیرین عشق را به جان بخرد یا در بند عمومی سرگرم آدم هایی که می آیند و چندی بعد میروند.
حال شما بگویید
تنهایی واقعی از آن چه کسی ست؟
آزادی و شلوغیِ کاذبِ بند عمومی
یا اسارتِ شیرین بند انفرادی؟!

علی_سلطانی


کلیپ اسارت یا آزادی در رابطه- از رسانه روان شناسی ایگو – مصطفی شیرخدایی- قاسم کیا