کلیپ ستایش همسر

آدمها، قرار نیست یکدیگر را فقط با مرگ و از این دنیا رفتن از دست بدهند…

آن لحظه که همسرت ، لباس جدیدش را میپوشد و دور خودش می چرخد، اگر سر بلند نکنی و ستایش نشود ،

اولین قدم را برای از دست دادنش برداشته ای

وقتی هر صبح با اشتیاق در چشمانت نگاه می کند شاید که تو در آغوشش بکشی و بگوئی مطمئن باش

من هستم و تو بی تفاوت ، بلند میشوی و میگوئی دیرم شد…قدم بعدی ست….

آن لحظه که دررستوران مقابلت می نشیند و تو بی توجه به چشمان بی قرار او،

به میز کناری نگاه می کنی، دلش را شکسته ای….

آن وقت که روز سالگرد ازدواجتان را فراموش می کنی و يا شبهای تولدش را، باز هم قدمى دیگر برداشته ای..

اگر یادت نباشد که چه رنگی را دوست دارد ، اگر تفاوت موهاى امروز و ديروزش را تشخیص ندهى

اگر به انگشتانش نگاه نکنی

اگر تفاوت لبخندش را ندانى

اگر موهاى سفيدش را ستايش نكنى

اگر پا به پایش نخندی و دل به دلش ندهی ، کودکی کردن در کنار تو را فراموش می کند …

وقتی آرام آرام خانه ات رنگ سکوت می گیرد و صدای خنده های بی هوای او در هیچ کجا نمی پیچد،

قتی با اشتیاق می نشیند پای سریالهای عاشقانه ، باید بدانی که یک چیز مهم را در وجودش کم دارد….

عاشقی کردن را از یادش برده ای که حالا دنبال خیلی چیزها، یا در کتابها می گردد و یا در فیلمهای خیالی…

او می داند که مردانگی سخت است و کشیدن بار زندگانی بر دوش یک مرد سخت تر…

برای همین است که پابه پای تو کار می کند

میداند که باید بارى هرچند كوچك را از روی شانه هایت بردارد….

در تمام آن لحظه ها که او از زنانگیش فاصله می گیرد تا تو را تنها نگذارد ، اگر یادت برود که مراقبش باشی،

آرام آرام و شاید برای همیشه از دستش بدهی….

زنها می خواهند تكيه كنند حتى رئیس جمهور هم که باشند ، دلشان تکیه گاهی امن می خواهد،

دلشان می خواهد یکی نازشان را بکشد ، قربان صدقه همه چیزشان برود ،

اگر نگذاری سر بر شانه احساس تو بگذارد

اگر همیشه ساكت و تنها باشد و آرام آه بکشد … رفته است …. و زنها وقتی می روند

دیگر وقت برگشتن همه چیز را نمی آورند …

ما هر کسی را طوری می کشیم ؛

بعضی از آن ها را با گلوله

بعضی از آن ها را با حرف

و بعضی ها را با کارهایی که کرده ایم

و بعضی ها را با کارهایی که تا به امروز برای آن ها نکرده ایم !

بقلم : لیلا فلاح

کلیپ ستایش همسر از رسانه روان شناسی ایگو – مصطفی شیرخدایی- قاسم کیا