سه روش ایجاد صمیمیت با کودک :

در طول روز تماس فيزيكي (بوسيدن، بغل کردن و…) داشته باشيد. البته اين موضوع با توافق او باشد.

روزانه، يك گفتگوي دوستانه همراه با تماس چشمی داشته باشيد.

سه زمان موثر روز را با او باشيد:
🔹دقايق اوليه اي كه از خواب بيدار مي شود.
🔹دقايق اوليه اي كه از مهدكودك يا مدرسه برمي گردد.
🔹دقايق اوليه اي كه دارد به خواب مي رود.