به نظر فروید، بنیان گذار نظریه روانکاوی، شخصیت ما از سه جزء تشکیل شده که این سه در کنار هم رفتارها و شخصیت ما را می سازند. پس میتوان اجزای شخصیت از نظر فروید را در اینجا مشاهده کرد:

اجزای شخصیت از نظر فروید

نهاد یا اید:


قسمتی از شخصیت شماست که شامل غرایز و نیازهای زیستی ابتدایی (غذا، میل جنسی، خشم…) می شود. نهاد در سطح ناهشیار عمل می کند یعنی شما از آن آگاه نیستید. نهاد هم چون کودکی خودخواه و غیرمنطقی ست که فقط به دنبال کسب لذت و دوری از درد است.

من یا ایگو:


آن بخش از شخصیت است که شما خود را با توجه به آن می شناسید. من، منطقی و واقع گراست و از عقل پیروی می کند و سعی می کند امیال را به صورتی که طبق اصول اخلاقی و جامعه پسند باشد ارضاء کند. مثلا هر وقت گرسنه شدیم باید غذا را بخریم نه اینکه از مغازه آنرا بدزدیم و یا میل جنسی را از طریق اشکال مورد قبول جامعه مانند ازدواج ارضاء کنیم.
من، شعور و آگاهی زمان حال ماست که گاهی تحت تاثیر نهاد و گاهی تحت تاثیر من برتر است.

من برتر یا فرامن:


همان وجدان است. بخشی از شخصیت شما که هنگام کار اشتباه احساس گناه می کند و هنگام کار درست، احساس غرور.
هدف من برتر، رسیدن به کمال است.
من برتر در اوایل کودکی در ما شکل می گیرد و شامل آموزه های اخلاقی می شود. و احساس عذاب وجدان زیادی دارد.

وقتی بین خواسته های نهاد و اصول من برتر، تعارض ایجاد می شود، “من” نقش میانجی را بازی می کند که طبیعتا تحت فشار و اضطراب قرار می گیرد. من برای کم کردن اضطراب متوسل به مکانیزم های دفاعی می شود. و در صورتی که بتواند تعادل بین نهاد یا من برتر را حفظ کند باعث کاهش اضطراب و عذاب وجدان می شود.

همچنین بخوانید درباره انتقال در روانکاوی

https://ravaniran.ir/transference