زندگی ماهیت انبارشوندگی داره

به این فکر کنید اگه فردا صبح از خواب بیدار بشید و ببینید که 20 کیلو چاق شدید!

نگران نمیشید؟

البته که میشید…

سراسیمه به بیمارستان تلفن میزنید

الو اورژانس کمک من یهو 20 کیلو چاق شدم

اما اگه همین اتفاق به تدریج رخ بده… 1 کیلو این ماه 1 کیلو ماه آینده و همینطور زیاد و زیادتر

آیا باز هم همین عکس العمل رو نشون میدید؟

نه با بی خیالی از کنارش میگدرید و معمولا نگرانتون نمیکنه.

برای اون کسایی که ورشکسته میشن، اضافه وزن میارن، طلاق میگیرن یا آخر ترم مشروط میشن این حوادث یک دفعه اتفاق نمیافته

یه ذره امروز یه ذره فردا و سرانجام یک روز هم بوم انفجار…

یهو از خودمون می پرسیم چرا این اتفاق برای من افتاد.

زندگی ماهیت انبار شوندگی داره هر اتفاقی به یه اتفاق دیگه اضافه میشه مثل قطره های آب که صخره های سنگی را از بین میبره

باید مراقب این روزمرگی هامون باشیم و به اونها عادت نکنیم.
ما باید هر روز این سوال رو از خودمون بپرسیم من دارم به کجا میرم

آیا من سالم تر شدن شادتر و ثروتمند تر از سال گذشته هستم؟
و اگه جواب منفیه بدون هیچ درنگی باید تو کارمون تجدید نظر کنیم

پس اجازه ندهیم چیزهای منفی ما را تو خودش غرق کنه

باید راهمونو پیدا کنیم و مسیر درست و انتخاب کنیم


زندگی ماهیت انبارشوندگی داره

از کتاب هنر شاد زیستن | اندرو متیوس

کلیپ از رسانه روانشناسی ایگو: سید مصطفی شیرخدایی و قاسم کیا (تیم روان ایران)