روان شناس هم انسان است

روان شناس هم انسان است و امکان داره تو زندگی شخصیش مشکلات زیادی داشته باشه

اما هیچ وقت نباید بزاره این مشکلات تو کارش اثر بزاره و همینطور برعکس

یه روانشناس امکان داره بتونه مشکلات افراد مختلف رو حل کنه و براشون یه راه حل مناسب پیدا کنه

و همینطور با حرف هاش میتونه آرامش بده به مراجه و روح و روان اونها رو بازسازی کنه.

امکان داره افراد با مشکلات گوناگون به یه روان شناس مراجعه کنند

و اون روان شناس با راهکارهای مختلف مشکل اونها رو حل و حالشون رو خوب کنه.

اما وقتی خود درمانگر به مشکل خورد چه کاری باید بکنه؟

ما روانشناس ها باید بدونیم که همه مشکلات رو نمیتونیم حل کنیم

و وقتی تو زندگی شخصی به مشکل میخوریم مدام سعی نکنیم با راهکارهای قبلی اون مشکل رو حل کنیم.

بعضی وقتها نمیشه و به بن بست میخوریم.

اینجاست که باید یادمون باشه که ما هم به یه روانشناس و مشاور نیاز داریم

تا مشکلاتمون رو از بیرون ببینه و راهکار مناسب رو بده تا حالمون بهتر باشه.

پس حواسمون باشه ما روان شناسا هم انسانیم و اجازه اشتباه کردن به به خودمون بدیم و از کمک خواستن نترسیم.