تبریک عید نوروز بر اساس اختلالات روانی با هم تفاوت داره که البته این متن صرفا برای نشوندن خنده روی لب شماست. سالی پر از توام و سرشار از آکنده برایتان مملوء از لبریزم! (سالاد کلمات، اسکیزوفرنی)

سال ۹۹ داره تموم میشه، یادت باشه زندگی کوتاهه، صادقانه عاشق باش، بدون کنترل بخند وهیچ وقت ازچیزی که باعث خنده تو میشه متاسف نباش (آنتونی رابینز درمانی!) سال نو را پیشاپیش، پس و پیش، پیش و پس، از راست به چپ، از چپ به راست، تبریک عرض، طول و ارتفاع آن را حساب کنید! (پرش افکار، بایپولار دیزاوردر)

آلبرت انیشتین، زکریای رازی، اسحاق نیوتن، پروفسور حسابی، من و دیگردانشمندان، سال خوشی را برای شما آرزومندیم (نارسیستیک پرسونالیتی)

پشت هرکوه سبزه زاریست پر از یاد خدا، در آن باغ کسى میخواند که خداهست، غصه چرا؟ (معنا درمانگر!) عید واقعی از آن کسی است، که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال را (پارانویا

یادت باشه تعطیلات بزودی تموم میشه و بعدش سرکار رفتنه که انتظار تورو میکشه. بازم یک سال کاروخستگی! (سادیسم)

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، نوروزتان امروز، امروزتان دیروز، دیروزتان پیروز، پیروزتان هر روز، اسگول شدی امروز! (بوردرلاین پرسونالیتی)

نزدیک عیده، توی خونه تکونیه دلت، مارو بیرون نکنی! (دیپندنت پرسونالیتی)

با آرزوی ۱۲ ماہ شادی ، ۵۲ ھفته خندہ ، 3۳۶۵ روز سلامتی، ۸۷۶۰ ساعت عشق، ۵۲۵۶۰۰ دقیقه برکت، ۳۱۵۳۰۰ ثانیه دوستی (وسواسی!)
با آرزوی بهترین ها در سال جدید
عیدتون مبارک

منبع: instagram.com/ravanshenasi.co تبریک عید نوروز بر اساس اختلالات روانی/ طنز