نام و نام خانوادگی: مرجان رزم جو

عضو انجمن روان شناسی ایران

تاریخ تولد: 1365 

Email: razmjomarjan1365@gmail.com

سوابق تحصیلات دانشگاهی مرجان رزم جو:

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلکشورسال اخذ مدرک
1کارشناسی روان شناسی عمومیدانشگاه آزاد واحد مرودشتایران1392
2کارشناسی ارشد روان شناسی عمومیدانشگاه آزاد واحد علی آباد کتولایران1399

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی با بهزیستی ذهنی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه مرودشت- پاییز 92- استاد راهنما  دکتر مجید برزگر- نمره 18

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد :  نقش توانمند سازی روان شناختی در تحمل پریشانی ، خودکنترلی و کیفیت زندگی کارکنان بهزیستی شهرستان مرودشت –  زمستان 99-  استاد راهنما دکتر علی حسینیایی –  نمره 90 / 17

دوره ها و سوابق تحصیلی:

ردیفعنوان دورهمحل انجام دورهشهرسال
1مهارتهای دوختهای تزئینیهنرستان کار دانش پاسارگاد استان فارسشیراز84-83
2طرح ارتقای دانش و مهارت ویژه متقاضیان مربیگری مهدهای کودکجهاد دانشگاهی استان فارسشیراز1389
3دوره گویندگی ( مقدماتی و پیشرفته)آموزشگاه سینمایی دنیای آفتاب استان فارسشیراز1394
4دوره آموزشیICDLآموزشگاه ارشکشیراز95-94
5مهارتهای زندگیموسسه پردیس مهر مایا پارس استان گلستانعلی آباد کتول1398
6دوره CBTمرکز مشاوره  و خدمات روان شناختی شکوفا شیرازشیراز1398
7شرکت در کارگاههای روانشناسیشیرازشیراز1389
8کارگاه روانشناسی مادر و کودک ( با عنوان حد و مرز)مهد کودک ستارگان شیرازشیراز1390
9کارگاه فرانظری تغییر در اتاق مشاورهموسسه غیر انتقاعی مهر مایا پارس استان گلستانعلی آباد کتول1397
10کارگاه مقاله نویسیموسسه پردیس مهرمایا پارس استان گلستانعلی آباد کتول1398
11کارگاه سکس تراپیکلینیک ذهن ارکیده- دانشگاه تهرانبوشهر (به صورت آنلاین )1399

سوابق شغلی:

ردیفعنوان شغلمحلسال
    1همکاری با کیلینیک روانشناسی آبانشیراز95-94
2همکاری با گروه طنین در زمینه مباحث و برنامه های خیریه و نیکوکاریشیراز96-95
3 کارمند امور دفتری  املاک پایتخت تهرانتهران97-95
4همکاری با موسسه غیر انتفاعی مهر مایا پارساستان گلستان- علی آباد کتول1396
5همکاری با گروه دانشجویی آفرینش دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه خیریه و نیکوکاری و همکاریاستان گلستان – علی آباد کتول1397
6همکاری با اداره کل بهزیستی استان گلستاناستان گلستان – علی آباد کتول1397
7همکاری با جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در ساختمان اعصاب و روان مرکز آموزشی و درمانی در زمینه روان شناسیگرگان1397
8همکاری با جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مدارس دانش آموزان استثنایی باب الحوائج  در زمینه روان شناسیاستان گلستان – علی آباد کتول1397
    
9همکاری با کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامیاستان گلستان – علی آباد کتول1398
10همکاری در روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی مرکز مشاوره افقشیراز1398
11همکاری با جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی در زمینه اقدامات نیکوکارانه مدرسه استثنایی شهید گولانیاستان گلستان – علی آباد1398
+3-03 ratings