رابطه جنسی پس از گذشت 10 سال از ازدواج

سیر نزولی به خود می گیرد و میزان رابطه جنسی کمتر می شود،

حال این سوال مطرح می شود که آیا این رابطه برای طرفین خشنودکننده است

یا اصلا شباهتی به رابطه عاشقانه اول ازدواج دارد؟

به نظر می رسد این کاهش کشش جنسی بعد ازدواج به علت بکارگیری کنترل بیرونی

از سوی یک یا هردوی زوجین در مقابل همسر خود است.

برای داشتن یک رابطه جنسی موفق

مرد باید بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند،

مردان بر خلاف زنان نمی توانند این ارتباط را سرهم بندی کنند.

شاید یکی از بزرگنرین نگرانی های شوهری که می خواهد رابطه خود را با همسرش حفظ کند

نگرانی در خصوص عملکرد جنسی خود است.

اکثر مواقع این فکر از ذهن مرد میگذرد که آیا می توانم این بار

به گونه ای عمل کنم که هر دو راضی باشیم.

این سوال برای مرد اضطراب ایجاد می کند و به محض ورود

این فکر به ذهن رهایی از آن ناممکن می شود.

بسیاری از مردان متاهل برای رفع این نگرانی از داشتن رابطه جنسی اجتناب می کنند ،

یعنی ترجیح می دهند نه ریسک کنند و نه چیزی از دست بدهند

همسر چنین مردی ممکن است متوجه این اضطراب بشود اما معمولا راه مقابله با آن را نمی داند

و هر دو ترجیح می دهند در این مورد حرفی نزنند.

از نگاه زن بهترین راه این است که غیر فعال و راضی باشد زیرا هرقدر پر توقع تر باشد

بر اضطراب و نگرانی مرد می افزاید.

زن می خواهد وقتی شوهرش رابطه برقرار می کند حداقل از عهده آن به خوبی برآید.

اگر مردی بخواهد سال های متمادی با همسرش رابطه خوبی داشته باشد،

باید با محبت و دلگرمی از همسرش حمایت کند.

اگر زن شخصیتی پرشور دارد برای اطمینان از اینکه شوهرش به او توجه دارد

نیازمند یک رابطه جنسی عاشقانه و رضایت بخش است.

مرد نیز برای اطمینان از موفقیت در عملکردش حین و بعد از همخوابی

به تحسین و تمجید زیادی از طرف همسرش نیاز دارد،

و چنانچه مواقعی موفق نشود زن باید با عشق و حمایت و دلگرمی بسیار او را مطمئن کند ،

که اشکالی ندارد و هیچکس در تمامی زمینه ها نمی تواند بی عیب باشد.


رابطه جنسی موفق در سالهای پس از ازدواج

از کتاب ازدواج بدون شکست – دکتر ویلیام گلسر / کارلین گلسر – ترجمه دکتر علی صاحبی – انتشارات سایه سخن