ایمیل: Kashani.m72@gmail.com

محل تولد و سکونت: تهران

سوابق تحصیلی دکتر مرجان کاشانی:

دکتری تخصصی روانشناسی.

کارشناسی ارشد روانشناسی.

کارشناسی روانشناسی.

سوابق حرفه ای:

از سوابق حرفه ای دکتر مرجان کاشانی میتوان:

روانشناس مرکز مشاوره لقمان حکیم ( 1394 تا کنون ).

روانشناس مرکز مشاوره مانا ( 1394 تا کنون ).

روانشناس مرکز مشاوره بهار ( 1397 تا کنون ).

روانشناس مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی خانواده متعادل ( 1387 – 1388).

روانشناس موسسه کاهش آسیب مهر گستران آرمان رهایی ( 1388- 1389).

روانشناس موسسه خرد زندگی ( 1388).

روانشناس دانشگاه هنر تهران (1387- 1388).

روانشناس دانشگاه علمی – کاربردی دفتر داران تهران (1388 – 1389).

روانشناس و مدرس اداره سلامت شهرداری منطقه 4 تهران ( 1387 – 1390).

روانشناس و سخنران اداره امور اجتماعی _ فرهنگی شهرداری منطقه 15 تهران (1392- 1398).

روانشناس و مدرس اداره امور اجتماعی – فرهنگی شهرداری منطقه 2 شهرداری تهران ( 1392).

روانشناس و مدرس دانشگاه علمی – کاربردی بازرگانی ( 1387 – 1396).

روانشناس و مدرس دانشگاه علمی – کاربردی کاراد ( 1394-1398).

روانشناس و مدرس مهارت های زندگی دبستان غیردولتی قرآنی پسرانه رضویون (1393 – 1398).

عضو کمیته تخصصی مشاوران دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1393 – 1394).

کارشناس روانشناس برنامه رادیو ایران ( 1386 – 1387).

داور اولین همایش علمی نمایش درمانی ایران (1396).

داور دومین همایش علمی نمایش درمانی ایران (1397).

مدرس دانشگاه علمی – کاربردی قائم پارس ( 1398- 1399).

مدرس دانشگاه آزاد کرج ( 1395 – 1396).

مدرس دانشگاه فرهنگیان (1395).

مدرس دانشگاه علمی – کاربردی شرکت تعاونی کارخانجات دانه های روغنی ( 1388 – 1392).

مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا ( 1388 – 1394).

مدرس کارگاه تفکر مثبت کلینیک دی (1393).

مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس (1386- 1387).

مدرس موسسه آموزش عالی آزاد پردیس ( 1383 – 1386).

مدرس کارگاه مهارت های زندگی و ارتباط موثر جمعیت همیاران (1386).

مدرس کارگاه مشاوره قبل از ازدواج دانشگاه بازرگانی (1388).

مدرس کارگاه مهارت های زندگی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1391).

مدرس کارگاه فرزند پروری مثبت شرکت مخابرات استان تهران (1389 – 1390).

مدرس کارگاه مقابله با افسردگی شرکت مخابرات استان تهران ( 1389 – 1390).

مدرس کارگاه ارتباط موثر شرکت مخابرات استان تهران ( 1389 – 1390).

مدرس کارگاه حفاظت و ایمنی بهداشت روانی محیط کار شرکت مخابرات استان تهران (1389- 1390).

مدرس کارگاه حفاظت و ایمنی بهداشت روانی محیط کار دانشگاه تربیت مدرس (1386-1378).

مدرس کارگاه مقابله با افسردگی دانشگاه تربیت مدرس ( 1386 – 1387).

مدرس کارگاه ارتباط موثر دانشگاه تربیت مدرس ( 1386 – 1387).

مدرس دانشگاه علمی – کاربردی پیشتازان آیین زندگی (1392 – 1393).

مصاحبه گر آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی و مهد کودک مناطق 22 گانه تهران، معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران (1391 – 1392).

بازرس تجهیزات ساختمانی مراکز پیش دبستانی و مهد کودک مناطق 22 گانه تهران، معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران (1391 – 1392).

مصاحبه گر آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی و مهد کودک مناطق 22 گانه تهران، معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران (1395 – 1394).

دوره های آموزشی و مهارتها:

کسب مدرک مدرس رسمی درماتراپی.

      انجمن دراماتراپی ایران (1399).

کارگاه مربیگری نمایش درمانی (50 ساعت).

     انجمن نمایش درمانی ایران (1397 – 1396).

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل.

    سازمان بهزیستی شهرستان شمیرانات (1397).

کارگاه بازی درمانی با کودکان.

    مرکز مشاوره دانشگاه علوم تربیتی (1395).

کارگاه شناخت درمانی اختلالات شایع روانپزشکی کودکان.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه مصاحبه و ارزیابی بالینی کودک و نوجوان.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه اجرا و تفسیر مقیاس هوشی وکسلر کودکان و کاربرد بالینی آن در تشخیص اختلالات یادگیری.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه اختلالات یادگیری.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه فرزندپروری با رویکرد شناختی.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه مربیگری مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه شناخت درمانی اختلالات دوران کودکی.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه رفتار درمانی اختلالات دوران کودکی.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه درمان شناختی – رفتاری اختلالات دوران کودکی.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

کارگاه تربیت جنسی کودکان.

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1393).

دوره آموزشی نوروفیدبک بین المللی.

 مرکز تخصصی توانمند سازی پارند ( 1390).

 (TOT)دوره آموزشی 40 ساعته مربیگری مهارت های زندگی

    دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی –  کاربردی (1390).

دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد ( دوره مقدماتی).

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1389).

دوره آموزشی پیشگری از اعتیاد ( دوره میانی).

    مرکز مشاوره دانشگاه تهران (1389).

دوره آموزشی اختلال افسردگی و درمان های رفتاری – شناختی و دارویی.

    مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهر تابان (1388).

دوره آموزشی تخصصی روانشناسی ازدواج.

    دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1388).

دوره آموزشی 120 ساعته استحکام بینان خانواده.

    معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل سلامت شهرداری تهران (1389).

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی هراس اجتماعی.

    د فتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی اختلال وسواس اجباری.

    دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی اختلال اضطراب فراگیر.

    دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی افسردگی.

    دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی افزایش عزت نفس.

    دفتر مرکزی مشاوهر دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی.

    دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی مقاومت در شناخت درمانی.

    دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی طرح واره درمانی.

    دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی مربیگری مشاوره پیش از ازدواج.

    دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی – کاربردی (1388).

دوره آموزشی زوج درمانی سیستمی – شناختی.

    جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم (1386).

دوره آموزشی کاربرد مثبت نگری در خانواده درمانی با تاکید بر دیدگاه اسلامی.

    مرکز مطالعاتی مشاوره اسلامی دانشگاه تهران (1388).

دوره آموزشی مشاوره خانواده و بهداشت جنسی.

    مرکز مطالعاتی مشاوره اسلامی دانشگاه تهران (1388).

دوره آموزشی فرمول بندی در درمان شناختی رفتاری.

    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1386).

دوره آموزشی 30 ساعته مشاوره با رویکرد دینی.

    دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران (1386).

(TOT)دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی

    سازمان بهزیستی استان تهران، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری (1387).

پایان نامه و مقالات دکتر مرجان کاشانی:

مقاله: تاثیر آموزش نظم جویی شناختی هیجان بر نشانه های خشم کودکان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی.

مقاله: تاثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان.

پایان نامه دکتری دکتر مرجان کاشانی: اثر بخشی آموزش نظم جویی شناختی هیجان بر نشانه های اضطراب، خشم و حل مساله اجتماعی در

کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی و اضطرابی.  پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر کلاس های آمادگی

دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان.

+8-210 ratings