ساکن : تهران

شماره نظام روانشناسی:3848

شماره پروانه مسئول فنی بهزیستی: 717/2697/3531

آدرس صفحه اینستاگرام: dr_sahararabpour@   

سوابق تحصیلی دکتر سحر عرب پور :

 دکترای روان شناسی دانشگاه الزهرا با نمره 20 پایان نامه

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی با کسب رتبه ی اول از دانشگاه شیراز

کارشناسی روان شناس بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

{رتبه ی 27 کنکوردکتری سال 91}

{رتبه ی 27 روان شناسی بالینی و 19 روان شناسی عمومی کنکور} {کارشناسی ارشد سال 86}

{رتبه ی 57 کنکور سراسری سال 82 ومعرفی به عنوان استعداد درخشان از طرف سازمان سنجش} {دیپلم ادبیات و علوم انسانی با کسب رتبه ی اول}

سوابق حرفه ای:

• موسس و مسئول فنی مرکز مشاوره چیمگان از 93 تا کنون / دکتر سحر عرب پور
• فعالیت مشاوره ای در مراکز مشاوره دولتی و خصوصی مختلف شیراز و تهران از سال 88 تا 93
• سابقه تدریس در دانشگاه های پیام نور، آزاد تهران-جنوب و الزهرا 98-91
• مشاور محتوایی رادیو سلامت در سال 1395
• داور نشریه مطالعات روانشناختی زنان از 97 تا کنون
• تدریس p4c (فلسفه برای کودکان) دبستان پند/تهران 93-92

مهارتهای تخصصی :

 درمان شناختی –رفتاری (CBT) اختلالات بالینی  در حیطه بزرگسالان

طرح واره درمانی (Schema Therapy)

فلسفه برای کودکان

شرکت در کارگاهها :

 • کارگاه “مشاوره پیش از ازدواج”/دانشگاه شیراز/87
 • کارگاه” خطاهای شناختی”/دانشگاه شیراز/87
 • کارگاه “مداخله در بحران”/دانشگاه شیراز/87
 • چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان/دانشگاه شیراز/87
 • کارگاه” حل تعارض در روابط همسران”/دانشگاه شهید بهشتی/87
 • کارگاه “خانواده درمانی راه حل محور”/دانشگاه شهید بهشتی/87
 • سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده/ دانشگاه شهید بهشتی /87
 • کارگاه “تحلیل نقاشی کودکان”/ دانشگاه شیراز/88
 • اولین سمینار بین المللی علوم شناختی/دانشگاه  تربیت مدرس/88
 • کارگاه “شناخت درمانی” مرکز سگال/90
 • کارگاه “تربیت مربی آموزش زندگی خانواده”/بهزیستی شیراز/90
 • کارگاه “رفتار درمانی دیالکتیک اختلال شخصیت مرزی”/بیمارستان روزبه/91
 • کارگاه “درمان حمایتی-بیانگر”/ بیمارستان روزبه/91
 • اولین همایش روان درمانی و اختلالات شخصیت/ بیمارستان روزبه/91
 • کارگاه “شناخت درمانی اضطراب کودکان” /انجمن روان شناسی ایران /91
 • کارگاه” شناخت درمانی اضطراب فراگیر”/91
 • کارگاه” قصه درمانی کودکان”/ انجمن روان شناسی ایران /91
 • کنگره سالیانه روان درمانی بیمارستان روزبه/91
 • کارگاه “سلامت روان” /مرکز مهرگان/92
 • کارگاه “کنترل خشم”/ مرکز مهرگان/92
 • کارگاه” من کیستم”/ مرکز مهرگان/92
 • سومین کنگره سالیانه شناخت درمانی بیمارستان روزبه/92
 • کارگاه “آموزش فلسفه برای کودکان”/ مرکز مهرگان/92
 • کارگاه “طرح واره درمانی” /مرکز سگال/93
 • کارگاه مداخله در بحران بهزیستی /98
 • کارگاه شناخت درمانی اختلالات شخصیت/99
 • کارگاه تنظیم هیجان/99
 • کارگاه مدخلات شناختی-رفتاری در شکست عشقی/99

حوزه مطالعات تخصصی:

 • درمان های شناختی-رفتاری اختلالات بالینی
 • آسیب شناسی روانی
 • طرح واره درمانی
 • اعتیاد جنسی
 • تحلیل گفتمان

موضوع پایان نامه ارشد و تز دکتری:

 • تز دکتری: چگونگی ارتباط سرشت با تجارب اساسی اولیه، سبک های مقابله ای ، سبک های دفاعی و طرح واره های ناسازگار اولیه بر اساس مدل طرح واره های یانگ در جمعیت دانشجویی
 • پایان نامه ارشد: بررسی نقش پیش بینی کنندگی طرح واره های ناسازگار اولیه در نشانگان اختلال شخصیت های اجتنابی و اسکیزوئید
+4-04 ratings