برقراری تعادل در رابطه / یکی از اصلی ترین نیازهای انسان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن هستش که ما اونو به عنوان عشق میشناسیم.