بعضی وقتا اونقدر از همه چی خسته و ناامید هستیم که حس میکنیم هیچکسو نداریم خودمو تو این دنیا تنها می بینیم