بعضی افراد با کوچکترین اتفاقی اعصابشون بهم میریزه، در واکنش هاي اين افراد، احساسات حرف اول را مي زند و از تفکر و منطق خبري نيست. در جامعه ما، به چنين افرادي زود رنج يا اصطلاحا نازک نارنجي مي گويند.زندگي اين آدم ها مانند يک…