عضو سازمان نظام روانشناسی /.عضو انجمن روانشناسی ایران / عضو انجمن مطالعات رواندرمانی ایران /عضو انجمن مهروان پندار /عضو دپارتمان تخصصی روانشناسی دکتر کرمانی (mindfit)