عضو شوید !
اخبار داغ

برچسب: زیگموند فروید

انتقال متقابل
آموزش مفاهیم روان شناسی, مطالب تخصصی

مفهوم انتقال در روانکاوی 

فروید پی برده بود که هنگام روانکاوی ، بیمار نه تنها درباره وضع حاضر و ناراحتی های گذشته صحبت می کند بلکه واکنش های عاطفی نیز به روان کاو ابراز می دارد . ممکن است بیماری اصلا علت مراجعه به روانکاو را فراموش کند و چیز مهمی جز محبت و ستایش روانکاو از وی دستگیرش نشود