دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه رودهن، – عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، دارای پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران