✅ کارشناس ارشد مشاوره خانواده

✅ فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

✅ عضو سازمان نظام مشاوره و روانشناسی


✅ مقاله
🔅بررسی اثربخشی تحلیل روابط متقابل بر سرسختی روانشناختی
🔅بررسی اثربخشی T.A بر انعطاف پذیری و انسجام خانواده


✅ نویسنده کتاب دنیا از آن توست اگر بخواهی و سه کتاب دیگر در زمینه روانشناسی


✅ مشاوره در خانه سلامت شهرداری کرج

✅ برگزاری کارگاههای آموزش تکنیک های مشاوره و مهارت های زندگی ، زوج درمانی ، مشاوره پیش از ازدواج


✅ دوره های تخصصی گذرانده شده لیلا زارع:

🔅دوره مشاوره پیش از ازدواج و خانواده درمانی

🔅دوره 12 گانه مهارت های زندگی

🔅تدریس دوره های تکنیک های تخصصی
درمان برای رشته های مشاوره و روانشناسی

1.طرح واره درمانی( schema therapy)
2 . شناختی رفتاری (cbt )
3 . ذهن اگاهی( mindfullness)

  1. پذیرش و تعهد ( act)

✅ ادرس کلینیک لیلا زارع: کرج چهار راه طالقانی طبقه ۸ کلینیک خورشید فردا

+2-02 ratings