زندگی زناشویی

بعضی وقتها خیلی دیر متوجه میشین، چیزی که دارین دنبالش میگردین همون چیزی که دارین نادیدش میگیرین


کتاب

آدمها مثل کتابند، از روی بعضی ها باید مشق نوشت و آموخت

از روی بعضی ها باید جریمه نوشت و عبرت گرفت

بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت

و بعضی ها را باید چندبار خواند تا معنی شان را فهمید


توهم داشتن زمان

همه ما فکر می کنیم که هنوز به اندازه کافی زمان داریم تا با دیگران یک سری کارها را انجام دهیم و به آنها چیزهایی را که می خواهیم و باید بگوییم و بعد، ناگهان اتفاقی می افتد که باعث می شود بایستیم و به کلماتی مثل اگر و ای کاش فکر کنیم…

فردریک بکمن – کتاب مردی به نام اوه


هنر عشق ورزیدن

اگرکسی به ما بگوید که عاشق گل است، اما ببینیم که اغلب فراموش می کند به گل هایش آب بدهد، عشق او را به گل باور نمی کنیم.

عشق عبارت است از رغبت جدی به زندگی و پرورش آنچه بدان مهر می ورزیم.

زمانی که رغبت جدی وجود نداشته باشد، عشقی هم در کار نیست.


رفتار معقول

فقط یک نفر را می شناسم که معقول و سنجیده رفتار می کند، او خیاط من است. زیرا هر بار که مرا می بیند، از نو اندازه گیری می کند.

بقیه به معیارها و عقاید کهنه خود درباره من پایبند هستند و انتظار دارند که من خود را با آن ها هماهنگ کنم.

جورج برنارد شاو

ادامه عکس نوشته های روانشناسی


رابطه

رابطه که تموم میشه، گذر زمان نشون میده کی از دست داده و کی به دست آورده


عکس نوشته روانشناسی

تو هرگز نمیتونی بی نقص باشی

تنها کاری که میتونی انجام بدی، این که هر روز خودت رو ارتقاء بدی و سعی کنی بهترین خودت باش…


عکس نوشته روانشناسی

تو جای من نیسستی و هیچوقت درد منونمیفهمی

آره حق با تو من معذرت میخوام

مشکلات برای همه وجود دارهاما میزان و درجه سختیش متفاوته


عکس نوشته روانشناسی

در سرزمینی که در آن تفکیک جنسیتی از کودکی صورت گیرد، دخترانش پسران را گرگ تصور می کنند و پسرانش دختران را طعمه…

پس عشق می میرد و ارتباط نابود می گردد.

مردانش تنوع طلب می شوند و زنانش مردستیز…

رنه دگارت


عکس نوشته روانشناسی

اونو از کجا آوردی

من خیلی گشتم ولی پیدا نکردم

اینو خودم درست کردم

عکس نوشته های روانشناسی ادامه خواهد داشت….