سرگیجه” حاکی از اضطراب‌ها، اختلالات روان‌شناختی و ترس‌هاست که نقش اول فیلم از آن رنج می‌برد. فیلم سرگیجه