افراد مبتلا به این اختلال بیش از حد حساس هستند و از نشونه هاشون شکاکیت، بی اعتمادی و برداشت های منفی هست