روان شناس هم انسانه و امکان داره تو زندگی شخصیش مشکلات زیادی داشته باشه