دکتر معصومه هدایتی / دکتری روانشناسی سلامت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل کیش (1395 – 1399)

عنوان رساله: «بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجانمدار بر صمیمیت زناشویی و شاخص‌های مولکولی در خانواده‌های زنان مبتلا به سرطان پستان»

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات اراک (1390 – 1392)

عنوان پایان‌نامه: «رابطۀ بین پُرخوری روانی با سطح سرمی ویسفاتین در زنان دارای اضافه‌وزن»

روانشناس سلامت و مشاور با بیش از 5 سال سابقۀ کار در مراکز مختلف و کلینیک‌های تهران.سابقۀ برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد و همکاری با ارگان‌های دولتی و خصوصی، ازجمله شهرداری، نیروی انتظامی، و آموزش‌وپرورش.

برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌ها

کارگاه مهارت‌های زندگی – موسسه: نیروی انتظامی – تاریخ: اسفند 1393

کارگاه مهارت‌های زندگی- موسسه: کلینیک دکتر وحید مجتهدزاده- تاریخ: دی 1398

دوره‌های خانوادۀ سالم و ارتقاء روابط زوجین – موسسه: شهرداری منطقۀ 22 تهران تاریخ: 1397

همکاری با مراکز دولتی و خصوصی

آموزش ضمن خدمت موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – تاریخ: 1396

مشاوره و تدریس – موسسه: مجموعۀ فرهنگی یاس نبی(س) ناجا – تاریخ: اسفند 1392 – اسفند 1393

سوابق پژوهشی

The relationship between serum Visfatin and bulimia nervosa in overweight woman C

Conference: The 10th International Congress of Endocrine Disorders (October 2014)

At: Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Association between Serum Levels of Visfatin and Binge Eating Disorders in Overweight Women C

The International Journal of Review in Life Sciences. 2015. (5): 838-841.

اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین دارای همسر مبتلا به سرطان پستان – فصلنامۀ علمی-پژوهشی «بیماری‌های پستان ایران» – 31-42 :(3)13 .1399

بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار به شیوه گروهی بر پرخاشگری ارتباطی زوج‌های دارای زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه نیمه‌تجربی – فصلنامۀ علمی-پژوهشی «بیماری‌های پستان ایران» – 56-41 :(4)13 .1399

   دوره‌ها و گواهینامه‌ها

تربیت مشاور و زوج‌درمانگر – موسسه: مرکز مشاوره راه نور – تاریخ: بهمن 97

طرحواره‌درمانی – موسسه: مرکز آموزش عالی مدت – تاریخ: خرداد 94

سکس‌تراپی– موسسه: مرکز آموزش عالی مدت- تاریخ: اسفند 95

مداخلات روانشناختی در بی‌وفایی و خیانت‌های زناشویی– موسسه: مرکز آموزش عالی مدت – تاریخ: دی 93

مربیگری مهارت‌های زندگی – موسسه: موسسۀ دکتر کاردان- تاریخ: شهریور 93

مشاورۀ پیش از ازدواج– موسسه: مرکز آموزش عالی مدت – تاریخ: شهریور 95

مشاورۀ پیش از ازدواج– موسسه: موسسۀ دکتر کاردان- تاریخ: مرداد 93

درمان شناختی-رفتاری – موسسه: کلینیک دکتر حسن حمیدپور تاریخ: مهر 96               

  نمره‌گذاری و تفسیر پرکاربردترین آزمون‌های روانشناختی – موسسه: مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی زندگی- تاریخ: شهریور 91

  مدیریت رابطۀ فرازناشویی کشف‌شده– موسسه: کنگره اختلالات عاطفی    تاریخ: بهمن 97

اختلال‌های روان-تنی -موسسه: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- تاریخ: فروردین 97

ارتباط مؤثر و جرأت‌مندی– موسسه: مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی زندگی- تاریخ: شهریور 91

زوج‌درمانی شناختی-رفتاری – موسسه: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی سگال- تاریخ: آذر 94

مفهوم‌سازی اولیه و ارزیابی مقدماتی اختلال‌های بدکارکردی جنسی– موسسه: Oxford Cert Universal- تاریخ: بهمن 96

مداخلات روانشناختی در طلاق -موسسه: مرکز آموزش عالی مدت- تاریخ: بهمن 94

زوج‌درمانی هیجان‌مدار – موسسه: مرکز آموزش عالی مدت- تاریخ: آذر 98

مهارت‌های فرزندپروری– موسسه: انستیتو روانپزشکی تهران- تاریخ: اردیبهشت 93

آسیب‌شناسی شخصیت – موسسه: کلینیک دکتر حسن حمیدپور – تاریخ: شهریور 98

تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه -موسسه: کنگره اختلالات عاطفی تاریخ: بهمن 97

  علایق پژوهشی دکتر معصومه هدایتی

درمان‌های موج سوم شناختی

درمان اختلالات روانشناختی

نقش هیجان‌ها در اختلال‌های روانشناختی و بیماری‌های جسمانی

اختلالات فردی و زوجی سکس‌تراپی

+6-28 ratings