مصطفی شیرخدایی

روان درمانگر، روان شناس ورزش، روانسنج و درمانگر تکنولوژیک

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور (شماره پروانه 5915)

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

جهت مشاوره حضوری و آنلاین : 02128428935

===============

سوابق تحصیلات دانشگاهی مصطفی شیرخدایی :

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با معدل 17/36

کارشناسی روان شناسی عمومی با معدل 17/76

موضوع پایان نامه ارشد: نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب

سوابق شغلی مصطفی شیرخدایی:

روان شناس تیم ملی پارالمپیک ایران

روان شناس ، روانسنج و درمانگر تکنولوژیک در مرکز مشاوره تارا – میدان آرژانتین و میدان ونک

روان شناس ، روان درمانگر در مرکز مشاوره شکرانه – پیروزی

روان شناس و روان درمانگر در مرکز مانا – سعادت آباد

روان شناس و روان درمانگر در مرکز مستانه – نیاوران

شرکت در کارگاه ها :

دوره تربیت جامع درمانگر: دکتر شیوا گرانمایه پور، دکتر علیرضا سالمی، دکتر فاطمه حمزوی، (100 ساعت)

کارگاه روان درمانی پویشی کوتاه مدت دکترعلیرضا طهماسب، (48 ساعت)

کارگاه شخصیت و مکانیسم های دفاعی دکترعلیرضا طهماسب، (24 ساعت)

کارگاه مداخلات روانشناختی اختلال مصرف مواد افیونی (MMT) دانشگاه علوم پزشکی، (38 ساعت)

کارگاه  تئوری و عملی نوروفیدبک مقدماتی دکتر مسعود نصرت آبادی، (24 ساعت)

کارگاه دارو درمانی ، دکتر امین رفیعی پور، (16 ساعت)

کارگاه نوروفیدبک پیشرفته دکتر مسعود نصرت آبادی، (16 ساعت)

کارگاه بیوفیدبک دکتر مسعود نصرت آبادی، (16 ساعت)

کارگاه اجرا و تفسیر آزمون ارزیابی شخصیت سواپ 200 دکتر رمضانی (16 ساعت)

کارگاه نوروفیدبک (science beam) دکتر محمد نوربخش، (16 ساعت)

کارگاه تحریک الکتریکی مغز TDCS  دکتر مسعود نصرت آبادی، (8 ساعت)

کارگاه انتخاب رویکرد در روان درمانی ، دکتر امین رفیعی پور (8 ساعت)

کارگاه تفسیر نقاشی کودک دکتر مهرناز احمدی مبارکه، (8 ساعت)

کارگاه تفسیر تست mmpi و  mcmiدکترعلیرضا سالمی، (8 ساعت)

عضویت و شرکت در همایش علمی:

عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی روان شناسی مدرسه، تهران 1393

عضو کمیته اجرایی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه، تهران 1395

عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، تهران 1396

عضو کمیته اجرایی پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، تهران1397

عضو کمیته اجرایی ششمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، تهران1399

+12-012 ratings