فرزانه قلندری
ساکن شهر مشهد
شماره تماس: 09356212610
ایمیل: farzane.qa@gmail.com

سوابق تحصیلی و مهارتی فرزانه قلندری:

کارشناس روانشناس عمومی از دانشگاه پیام نور مشهد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم تحقیقات خراسان رضوي

شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی: 28685

کارگاه ها:

 • 100 ساعت تربیت خانواده و زوج درمانگر با تدریس دکتر علیرضا بوستانی پور
 • 80 ساعت دوره تربیت درمانگرحوزه درمان شناختی رفتاری (CBT) با تدریس دکتر مهدی امیری و الهام طاهری از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مدرک از انجمن روانشناسی مشهد.
 • 28 ساعت دوره روان تحلیلی با تدریس دکتر تورج مرادی رئیس مرکز انیستیتو روانکاوی تهران با مدرک از انیستیتو روانکاوی تهران.
 • 20 ساعت دوره طرحواره درمانی مقدمتی و پیشرفته در کلنیک و مرکز مشاوره فرحبخش با تدریس دکتر عباس شفیعی(روانشناس و طرحواره درمانگر) با مدرک زیر نظر سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور.
 • 16 ساعت دوره مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد طرحواره درمانی در کلنیک و مرکز مشاوره فرحبخش با تدریس دکتر عباس شفیعی(روانشناس و طرحواره درمانگر) با مدرک زیر نظر سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور.
 • شرکت در همایش و سخنرانی تله های زندگی و نقش آن در مشکلات فردی و خانوادگی و طرحواره های مداخله گر در روابط زوجین در کلنیک و مرکز مشاوره فرحبخش با تدریس دکتر عباس شفیعی(روانشناس و طرحواره درمانگر).
 • 5 ساعت کارگاه  مدیریت استرس با تدریس دکتر محبوبه میرزایی ( روانشناس و استاد دانشگاه در تهران) با مدرک معتبر تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران.
 • 16 ساعت کارگاه طرحواره درمانی اختلالات شخصیت با تدریس دکتر الناز حاجتی .
 • 8 ساعت کارگاه طلاق با تدریس دکتر علیرضا بوستانی پور.
 • 16 ساعت کارگاه فنون و مهارتهای مشاوره با تدریس عباس علیمرادیان.
 • 20 ساعت کارگاه ویژه زوجین متقاضی طلاق زیر نظر دادگستری استان خراسان رضوی.
 • 60 ساعت دوره های فروید خوانی با تدریس دکتر علی پژوهنده.
 • 16 ساعت کارگاه تله های عاطفی با تدریس دکتر الناز حاجتی
 • 8 ساعت کارگاه تنظیم هیجان با تدریس دکتر الناز حاجتی
 • 8 ساعت کارگاه شکست عاطفی با تدریس لاله وزیری
 • 8 ساعت زوج درمانی گاتمن با تدریس دکتر محسن فاطمی
 • 8 ساعت تکنیک های شناختی با تدریس دکتر الناز حاجتی
 • 40 ساعت کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی با تدریس دکتر الناز حاجتی.

سوابق حرفه ای:

روانشناس بالینی در مرکز ترک اعتیاد دکتر شریفی

روانشناس و مربی در آسایشگاه معلولین فیاض بخش مشهد

روانشناس بالینی در کلنیک مددکاری اجتماعی رادمان( برگزاری کارگاههای آموزشی مشاوره پیش از ازدواج، مهارتهای

شغلی، مهارت های زندگی، ارتباط موثر با همسر در این کلینک جهت مددجویان(

روانشناس بالینی در کلنیک مددکاری اجتماعی کیان مهر ) برگزاری کارگاه طرح مهر )ویژه زوجین متقاضی طلاق( و

خطاهای شناختی جهت مددجویان (

روانشناس بالینی کلینیک ترک اعتیاد دکتر امر اللهی در حال حاضر.

و مشاوره های آنلاین با مراجعینم.

+1-01 rating