تحصیلات:

شکیبا قدس

کارشناسی رشته ي روان شناسی بالینی ؛ دانشگاه تهران پزشکی
• کارشناسی ارشد رشته ي روان شناسی تربیتی ؛ دانشگاه علوم تحقیقات

تجربه کاری شکیبا قدس:

• مشاور خانواده و کودك در خانه ي مشاوره تهران سال (۱۳۹۶)
• مشاور شغلی در خانه مشاوره تهران سال (۱۳۹۶)
• مشاور و روان شناس انتشارات نداي مدرسه در جهت برگزاري آزمون هاي استعداد
در تعدادي از مدارس تهران سال (۱۳۹۶)
• کارورز در کلینیک ارکیدز، تحت نظر خانم دکتر کیان ارثی روانشناس کودکان
• مشاور و روانشناس در دبیرستان دخترانه ي مدبران منطقه ۲ (۱۳۹۷)

• رواندرمانگر در کلینیک روان شناسی ایران اندیش
• روانشناس کودک در مهدکودک ایران زمین (۱۳۹۹)
• رواندرمانگري به صورت آنلاین و مجازي از سال( ۱۳۹۸ تا بحال )
• ادمین و مدیر مجله ي مجازي روانشناسی خانواده
health.-global

ایمیل:

Shakibaghods@gmail.com

تلفن تماس:

09376687226

+3-03 ratings