مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مهران آزادي

استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

نشانی پست الکترونیک: mehran.azadi@gmail.com

تلفن تماس جهت مشاوره: 09302994142

اینستاگرام: dr.mehranazadi

سابقه تحصیلی:

دکتری روان‎شناسی تربيتي: دانشگاه امام رضا مشهد

کارشناسی ارشد روان‎شناسی تربیتی: دانشگاه علامه طباطبايي تهران

کارشناسی روان شناسی بالینی: دانشگاه تبريز

سمت‎های اجرایی و تخصصی دکتر مهران آزادی:

سوابق شغلی

(1398 تاکنون). موسس، مدیر و روانشناس کلینیک روانشناسی و مشاوره روزهای روشن

(1397 تا 1398). مدیر گروه روانشناسی و مشاوره دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي (واحد تهران جنوب)

(1391 تا 1397). معاون آموزشي و دانشجويي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي (واحد تهران جنوب)

(1391 تا 1398). عضو شوراي پژوهشي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)

(1391 تا 1397). عضو شوراي معاونين آموزشي دانشکده ها دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)

(1384 تا کنون). عضو شوراي آموزشي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)

(1395 تا کنون). عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب).

(1397 تا 1399). مشاور مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید

(1383 تا 1396). مشاور فردي و زوج درمانی در مراکز مشاوره مهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، معين، همراه و رهان.

(1387 تا 1390). رئيس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1382 تا 1384). مدير دفتر اطلاعات و آمار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1384 تا 1391). مدير گروه مشاوره و راهنمايي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1381 تا 1382). معاون آموزشي دانشکده تربيت معلم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1375 تا کنون). عضو هیأت علمی گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1373 تا 1376). مدیر آموزش دانشکده تحصيلات تکميلي (واحد تهران جنوب)

(1372 تا 1373). رئيس اداره پذيرش و ثبت نام (واحد تهران جنوب)

عضويت در مجامع علمی و آموزش دکتر مهران آزادی:

1387 تا کنون). سازمان نظام روان‎شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

(1393 تا کنون). انجمن روانشناسي تربيتي

(1388 تا 1391). انجمن روانشناسي ايران

عضوشرکت در مجامع ملی و بین الملی دکتر مهران آزادی:

(2017) کنگره بین المللی سرطان سینه. تهران. ایران.

(1398) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی، کاربردها و توانمندسازی رواندرمانی. تهران. ایران.

(1396) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی. نقش حرمت خود در گرایش به خیانت زناشویی. تهران. ایران.

(1397) سومین کنفرانس ملی تازه¬های روانشناسی. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلورز. اصفهان. ایران.

(1397) سومین کنفرانس ملی تازه¬های روانشناسی. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد اجتماعی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلورز. اصفهان. ایران.

(1395) نهمین کنگره بین المللی رواندرمانی. تهران. ایران. مشکلات خواب و نظم دهی هیجان در بزرگسالان.

(1394). اولين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي، تاثیر تکلیف الکترونیکی بر یادگیری فراگیران دارای سبک شناختی وابسته و نابسته به زمینه. شيراز، ايران.

(1394) کنفرانس بین المللی علوم انسانی. تاثیر تکالیف الکترونیکی در درس ریاضی.

(1394). سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، رابطه فزون¬کنشی و مشکلات خواب در بزرگسالان، تهران، ايران.

(1394). کنفرانس بين المللي مجله علوم و هنر ((IJAS، 16-19 جون 2015، فلورانس، ايتاليا.

زمینه‎های پژوهشی دکتر مهران آزادی:

مجری طرح های تحقیقاتی:

(1387). رابطه سبک دلبستگی و هوش هیجانی. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1386). اثربخشی روشهای تدریس حل مساله و سخنرانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

مقاله‎ها و کتاب‎ها دکتر مهران آزادی:

مقاله‎های علمی ـ پژوهشی

(1398). بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله علوم پزشکی رازی، شماره 9.

(1397). اثربخشي مداخله گروهي راه حل مدار بر تصوير بدني پس از ماستكتومي. مجله علوم پزشکی رازی، شماره 170

(1397). بررسی ارتباط بین شوخ طبعی، حمایت اجنماعی ادراک شده و رضایت از زندگی در میان دانشجویان. مجله بررسی مسایل اجتماعی ایران، شماره 2.

(1396). رابطه فزون¬کنشی و ابعاد هویت: نقش واسطه¬ای ذهن¬آگاهی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تحولی، شماره 51.

(1396). رابطه‌ دلبستگی به پدر و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای نظم‌دهی هیجان. مجله علوم پزشکی رازی، شماره 154.

(1395). تاثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، شماره 14.

(1395). رابطه‌ دلبستگی به مادر و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی. فصلنامه خانواده و پژوهش، شماره 33.

(1392). اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی و مشکلات خواب: نقش واسطه‌ای نظم‌دهی هیجان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تحولی، شماره 45.

(1390). تنظيم هيجان و اختلال¬هاي اضطرابي: مروري يکپارچه¬نگر. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تحولی، شماره 30.

(1389). هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تحولی، شماره 25.

(1380). فرهنگ و نظامهای فکری: شناخت کل گرا در برابر شناخت تحلیلی. مجله تازه های علوم شناختی، شماره 4.

(1387). پیشرفت تحصیلی و روشهای تدریس در دانشجویان با سبک‌های شناختی مستقل/وابسته به زمینه. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسان ایرانی، شماره 18.

  • Rahimi Asil, A., & Azadi, M. (2017). The Mediating Role of Self-Efficacy & Resilience in Relations with Spiritual Intelligence & Life Satisfaction. Journal of Novel Applied Sciences, 6 (1), 7-12.

-Shah Hosseini, H., & Azadi, M. (2016). Relationship between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Sleep Problems in Adults. Journal of Academic Studies in Education and Psychology. 1(1). 13-20

-Jabari-Faraki, S., & Azadi, M. (2016). Epidemiology of Psychological Problems of Female Students. Journal of Academic Studies in Education and Psychology. 1, (1). 29-38.


کتاب‎ها

(1392). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی (ترجمه مجتبي تمدني، مهران آزادي و بهمن بهمني). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

(1387). تحول شناخت در گستره فرهنگ (ترجمه مهران آزادي). نشر آتی، تهران

راهنمایی پایان نامه‎های کارشناسی ارشد و دکتری – دکتر مهران آزادی:

(1399). اثربخشی آموزش برنامه تحول مثبت و آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان.

دانشجو: بهنام صداقت. رشته روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن).

(1398). رابطه تمایزیافتگی خود و مکانیزم¬های دفاعی با رضایت زناشویی.

دانشجو: خدیجه یدنگی، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1398). اثر بخشی درمان تصویرسازی ارتباطی بر رضایت زناشویی و حس انسجام زوجین.

دانشجو: فاطمه شیخ کلاه دوز، رشته روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1398). اثر کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در وسوسه و بازگشت مصرف معتادان در حال ترک.

دانشجو: مجید علوی، رشته روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1398). تحول اخلاقی در کودکان کار.

دانشجو: مهسا عاملی فر، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1398). رابطه کارکردهای اجرایی و نشانه‌های فزون‌کنشی با واسطه ذهن‌آگاهی.

دانشجو: میترا صادق پور، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1398). رابطه ذهن¬آگاهی و رضایت جنسی با واسطه سبک¬های عشق¬ورزی.

دانشجو: مریم رهبری فرد، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).


(1398). رابطه تمایزیافتگی‌خود و سازگاری‌زناشویی با واسطه ذهن‌آگاهی.

دانشجو: سیده مرجان سخی جوارشک، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1397). نقش جنس در رابطه برونگرایی و نظم¬جویی هیجان.

دانشجو: گیسو معدنچی ها، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1397). رابطه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و تعارض¬های زناشویی با واسطه ناگویی¬خلقی.

دانشجو: زهرا غزنوی، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1397). اثربخشی معنادرمانی بر پذیرش شرایط و کاهش افسردگی سالمندان.

دانشجو: آزیتا سمواتی، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران غرب).

(1397). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و طرحواره‌درمانی بر نظم‌جویی هیجان و اضطراب.

دانشجو: مونا نجار، رشته روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1397). رابطه حرمت حرمت¬خود ناهمسان و شخصیت خودشیفته به با ‌واسطه نظم نظم¬دهی هیجان.

دانشجو: شیما آقاخانی، رشته روانشناسی شخصیت، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1397). اثربخشی آموزش کودک محور بر توانمندی های ادراکی-حرکتی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

دانشجو: ندا خانیان، رشته روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1397). تاثیر نوروفیدبک بر کیفیت زندگی و اضطراب مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس.

دانشجو: زهرا آراسته، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). اثربخشی مداخله گروهی راه حل‌مدار بر تصویر بدنی و حرمت‌خود پس از ماستکتومی.

دانشجو: معصومه مرادی احمر، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). نقش واسطه‌ای قدردانی در رابطه دلبستگی و بهزیستی روانشناختی.

دانشجو: بهادر نوری آل¬آقا، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). رابطة حرمت‌خود و رضایت جنسی با گرایش به خیانت زناشویی.

دانشجو: محدثه تخمه چی، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). اثربخشی گروه¬درمانی معنامحور و درمان راه حل مدار بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان.

دانشجو: لیلا حیدری، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). رابطه شوخ¬طبعی و رضایت¬ از زندگی با واسطه حمایت اجتماعی و حرمت خود،

دانشجو: ماندانا دهقانی، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). نقش واسطه‌ای قدردانی در رابطه حرمت خود و بهزیستی روانشناختی.

دانشجو: زهرا صادقیان، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). رابطه ذهن‌آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی با واسطه قدرشناسی.

دانشجو: سیده منور فلاح میری، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). نقش واسطه‌ای قدردانی در رابطه خودشیفتگی و بهزیستی روانشناختی.

دانشجو: کیومرث دهقان دهنوی، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1396). رابطه سبک فرزندپروری ادراک‌شده و دلبستگی به والدین با سازگاری اجتماعی.

دانشجو: فاطمه مقیم‌خان، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). نقش واسطه¬ای ذهن¬آگاهی در رابطه فزون¬کنشی و ادراک زمان.

دانشجو: حوریه داداش زاده، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). منبع کنترل و شادکامی: نقش واسطه¬ای قدرشناسی.

دانشجو: نوشین رشیدی، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). تاثیر آموزش والدگری مقتدرانه بر تنیدگی مادران.

دانشجو: افسانه احمدی، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). نقش واسطه¬ای سبک¬های مقابله در رابطه هسته ارزشیابی خود و شادکامی.

دانشجو: اکرم بصیرالصنایعی، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). نقش واسطه¬ای ذهن‌آگاهی در رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی.

دانشجو: لیلا سلیمانی، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و تاب‌آوری در رابطه با هوش معنوی و رضایت از زندگی.

دانشجو: آذر رحيمي اصیل، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). همه‌گیری‌شناسی مشکلات روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر منطقه 6 تهران.

دانشجو: شکوه جباري فرکي، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون‌کنشی/نارسایی توجه.

دانشجو: شیرین عرفانی، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسي و علوم‌ تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1395). نقش واسطه‌اي نظم‌دهي هيجان در رابطه ذهن‌آگاهي و افسردگي.

دانشجو: حميرا ميردار منصورپناهي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1394). رابطه سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی معلمان.

دانشجو: سکينه يوسفي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1394). رابطه مهارت‌های فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات معلمان با ترجیح سبک تدریس آنها.

دانشجو: نسرين علي‌پور، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1394). تاثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی.

دانشجو: بهاره غلامي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1394). تاثير تکاليف الکترونيک بر يادگيري فراگيران داراي سبک شناختي وابسته/نابسته به زمينه.

دانشجو: معصومه شهاب لواساني، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1394). تاثير مهارتهاي مديريت زمان در بهره‌وري کارکنان آموزش و پرورش.

دانشجو: صبا حسيني، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1393). رابطه دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان شناختی.

دانشجو: مهريه يوسف شاهي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1393). نگرش مديران، معلمان و دانش‌آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در مدارس کار دانش.

دانشجو: زينت فرقانيان، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

مشاوره پایان نامه‎های کارشناسی ارشد – دکتر مهران آزادی:

مشاوره پایان نامه‎های کارشناسی ارشد


(1392). شناخت عوامل موثر در توسعه کتابخانه‌هاي مدارس و کلاس‌هاي درس. دانشجو: متين سلطاني، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1393). اعتياد به اينترنت و انزواطلبي با عملکرد تحصيلي. دانشجو: مهدي غزلباش، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1393). نقش جو سازماني در فرسودگي شغلي. دانشجو: امير بدرخاني، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

(1392). رابطه خلاقيت شناختي و هيجاني با راهبرد فراشناختي. دانشجو: ليلا کارگر باباپور، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

مجری کارگاه‎ها و دوره های آموزشی و مصاحبه تخصصی:

(1399). دوره های کارورزی و کارآموزی انفرادی برای فارغ التحصیلان ارشد روانشناسی و مشاوره

(1399). عضو هیات مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

(1399). عضو هیات مصاحبه تخصصی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

(1399). دوره مشاوره گروهی عزت نفس

(1398). دوره آموزشی تشخیص و درمان به شیوه تعاملی، یکپارچه¬نگر و کیس¬محور

(1398). دوره آموزشی سوپرویژن تشخیص و درمان چندوجهی لازاروس

(1398). کارگاه آموزشی PTC

(1398). چهار دوره 40 جلسه¬ای گروه درمانی اگزیستانسیال

(1397). عضو هیات مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بانک ملت

(1397). دوره آموزشی مجازی مهارتهای زندگی مثبت برای والدین مدارس سراسر کشور

(1396). مصاحبه استخدامی و جایابی کارکنان متخصص گروه صنعتی اندیشه. بابلسر

(1397). دوره آموزشی مجازی مراقبت های روانشناختی و جسمانی برای معلمان سراسر کشور

(1397). دوره آموزشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت (SFBT) برای مشاوران منطقه 8 آموزش و پرورش

(1397). کارگاه آموزشی درمان‌گري راه حل مدار کوتاه‌مدت (SFBT) مرکز مشاوره زمرد.

(1395). کارگاه آموزشی درمان‌گري راه حل مدار کوتاه‌مدت (SFBT) مرکز مشاوره رضوان.

(1389). کارگاه آموزشی روش‌های یادگیری و سبک‌های شناختی

(1386). آموزش خانواده در زمینه مسائل نوجوان‌ها و مشکلات ارتباطی آنان

(1386). آموزش خانواده در زمینه مسائل نوجوان¬ها و مشکلات ارتباطی آنان. فرهنگسراي ابن سينا. تهران.

(1383). کارگاه آموزشی خوشبختی. شهرداري منطقه 7 تهران.

(1383). کارگاه آموزشی کنترل خشم. شهرداري منطقه 7 تهران.

(1381تا1383). آموزش خانواده پیرامون مسایل نوجوانها و شیوه‌هاي مواجهه والدین با بحران هویت، آموزش روشهای

پرورش خلاقیت. آموزش و پرورش مناطق 4 و 3 شهر تهران

دوره‎های تخصصی گذرانده:

  • دوره درمانگری PTC برای انواع اختلالات وسواس و اضطراب
  • -دوره تحلیل رفتار متقابل (TA)
  • -دوره تخصصی روان درمانی شناختی – رفتاری
  • -دوره زوج درمانی شناختی – رفتاری
  • -کارگاه مشاوره قبل از ازدواج. انجمن روانشناسی ایران
  • -کارگاه مقاله نویسی علمی. دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

زمینه‎های تدریس دکتر مهران آزادی:

گروه درمانی و مشاوره گروهی Group Therapy

روان‎شناسی تحولی Developmental Psychology

مشاوره و روان درماني Counseling and Psychotherapy

روان‎شناسی یادگیری و تربیتی Learning & Educational Psychology

روش‎های تحقیق در روان‎شناسی Research Methods in Psychology

روانشناسي اجتماعي Social Psychology

روانشناسی مثبت Positive Psychology

+28-129 ratings